Geb.10.09.2017
DNA hinterlegt
Patella 0
Ludwigshafen 7.7.2018  V 2
Karlsruhe 11.11 2018   V3